Ulykke

Ulykkesforsikringen vi tilbyr er dekket i det norske forsikringsselskapet Nemi Forsikring. Forsikringen kan tegnes av medlemmer av norske seilforeninger og her er noen råd før du sjekker prisen:

Ulykkesforsikring kan dekke enten dødsfall eller medisinsk invaliditet, eller begge deler.

For å unngå dobbelt forsikring bør du sjekke hva du og dine har dekket via arbeidsgiver, reiseforsikring eller organisasjoner du/dere er medlem av før du tegner forsikring.