Reise

Vi tilbyr i samarbeid med Gouda en reiseforsikring som er skreddersydd for turseilere med bosted i Norge.

Forsikringen dekker alle former for reiser (også de uten overnatting) og dekker reisegods, sykehusinnleggelse/hjemtransport, ulykker, avbestilling mm for forsikringstaker m/familie (dekker hjemmeboende barn frem til første forfall etter at barnet har fylt 20 år).