Om seilerforsikring.no

Seilerforsikring.no er resultatet av et samarbeid mellom Norges Seilforbund har forsikringsmeglerselskapet Norwegian Insurance Brokers AS - NIB. NIB har meglet frem private forsikringer til NSF’s medlemmer.

Seilerforsikring.no har vært på anbud på vegne av NSF’s medlemmer i Norge, og har oppnådd lave
forsikringspremier.

Dette skyldes følgende forhold:

      - seilere har lavere risiko enn gjennomsnittet
      - forsikringene er meglet frem med basis i felles volum
      - vi har bevisst valgt selskaper som selger via internett