nryf-logo

Villa

Villaforsikringen vi tilbyr er dekket i det norske forsikringsselskapet Nemi Forsikring.
Forsikringen kan tegnes av alle NRYF's medlemmer og her er noen råd før du sjekker prisen:

1. Husk å be om tilbud på alle bygningene hvis det er flere (garasje/carport/uthus osv).

2. Tegner du 3 forsikringer i NEMI bør du øke egenandelen med 4.000 på hver av forsikringene.  Dette fordi NEMI gir egenandelsrabatt på 4.000 på første skade hvis du har 3 forsikringer i selskapet, og fordi en øket egenandel gir deg lavere premie. En annen vinkling er at skade på selve bygget inntreffer sjeldnere enn skader på innboet, og det kan derfor være lurt å vurdere høyere egenandel på bygning enn på innbo.

3. Det verste med et innbrudd er ikke tingene som ble borte men følelsen av å ha vært invadert. Statistikken viser at det skjer færre innbrudd i boliger med alarm enn i boliger uten alarm. Vurder derfor om det ikke kan være aktuelt med å installere alarm – da får du jo enda lavere priser p.g.a. sikkerhetsrabatten.


4. I den grad du har tilleggsdekninger (sopp/ råte/innsekt) fra før ser du under beregningen av premien hva dette koster.  Sett dette opp mot sannsynligheten for akkurat denne skaden før du tegner forsikring med utvidet dekning.