nryf-logo

Om rytterforsikring.no

I samarbeid med Norges Rytterforbund har forsikringsmeglerselskapet Norwegian Insurance Brokers AS meglet frem private forsikringer til NRYF’s medlemmer.

Rytterforsikring.no har vært på anbud på vegne av NRYF’s medlemmer i Norge, og har oppnådd lave forsikringspremier.

Dette skyldes følgende forhold:

      - ryttere har lavere risiko enn gjennomsnittet
      - forsikringene er meglet frem med basis i felles volum
      - vi har bevisst valgt selskaper som selger via internett