nryf-logo

Hytteinnbo

Hytteinnboforsikringen vi tilbyr er dekket i det norske forsikringsselskapet Nemi Forsikring.
Forsikringen kan tegnes av alle NRYF's medlemmer og her er noen råd før du sjekker prisen:

1. Tegner du 3 forsikringer i Nemi bør du øke egenandelen med 4.000 på hver av forsikringene.  Dette fordi Nemi gir egenandelsrabatt på 4.000 ved første skade hvis du har 3 forsikringer i selskapet, og fordi en økt egenandel gir deg lavere premie.

2. Det verste med et innbrudd er ikke tingene som ble borte men følelsen av å ha vært invadert. Statistikken viser at det skjer færre innbrudd i boliger med alarm enn i boliger uten alarm. Vurder om det kan være aktuelt å installere alarm, som vil gi lavere pris.

3. I den grad du har tilleggsdekninger (uflaks) ser du under beregningen av premien hva dette koster.  Sett dette opp mot sannsynligheten for akkurat denne skaden før du tegner slik forsikring.4. Dersom du ikke har gateadresse må du oppgi G.nr/B.nr når du kommer til bestillingen. Ha derfor dette for hånden.