nryf-logo

Hytte

Hytteforsikringen vi tilbyr er dekket i det norske forsikringsselskapet Nemi Forsikring. Forsikringen kan tegnes av alle NRYF's medlemmer og her er noen råd før du sjekker prisen:

1. Husk å be om tilbud på alle bygningene hvis det er flere (anneks/uthus/gasrasje osv)

2. Tegner du 3 forsikringer i Nemi bør du øke egenandelen med 4.000 på hver av forsikringene.  Dette fordi Nemi gir egenandelsrabatt på 4.000 på første skade hvis du har 3 forsikringer i selskapet, og fordi en øket egenandel gir deg lavere premie. Skade på bygg inntreffer sjeldnere enn skader på innbo, og det kan derfor være lurt med høyere egenandel på bygning enn på innbo.

3. Det verste med et innbrudd er ikke tingene som ble borte men følelsen av å ha vært invadert. Statistikken viser at det skjer færre innbrudd i boliger med alarm enn i boliger uten alarm. Vurder derfor om det kan være aktuelt å installere alarm som vil gi en lavere premie.

4. I den grad du har tilleggsdekninger (sopp/ råte/innsekt) fra før ser du under beregningen av premien hva dette koster. Sett dette opp mot sannsynligheten for akkurat denne skaden før du tegner forsikring med utvidet dekning.