nlf-logo

Om Luftsportforsikring.no

I samarbeid med Norges Luftsportforbund har meglerfirmaet Norwegian Insurance Brokers AS meglet frem private forsikringer til NLF’s medlemmer.

Luftsportforsikring.no har vært på anbud på vegne av alle NLF’s medlemmer i Norge, og har oppnådd lave forsikringspremier.

Dette skyldes følgende forhold:

      - aktive mennesker har lavere risiko enn gjennomsnittet
      - forsikringene er meglet frem med basis i felles volum
      - vi har bevisst valgt selskaper som selger via internett