Ulykke

Ulykkesforsikringen vi tilbyr er dekket i Nemi Forsikring i Oslo. 
Forsikringen kan tegnes av alle klubbens medlemmer og kan dekke medlemmet med familiemedlemmer.

Ulykkesforsikring kan dekke enten dødsfall eller medisinsk invaliditet, eller begge deler.

For å unngå dobbelt forsikring bør du sjekke hva du og dine har dekket via arbeidsgiver eller organisasjoner du/dere er medlem av før du tegner forsikring.