Reise

Vi tilbyr i samarbeid med Gouda en reiseforsikring som er skreddersydd for golfspillere.

Våre automatiske tilleggsdekninger er:

Forsinket bagasje
Punkt 1.3.9 i vilkårene utvides til å omfatte nødvendig leie av golfutstyr begrenset til kr. 2.500, dersom bagasjen er forsinket mer enn 8 timer.

Hole-In-One
Gouda dekker obligatorisk bevertning av medspillere inntil kr 2.500,- , dersom sikrede oppnår “Hole In One” i en handicaptellende runde. Forsikringstaker må fremlegge originalt scorekort signert av spiller og markør samt kvittering på bevertningen. Feiringen må finne sted samme dag, og på samme sted som Hole-in-One ble oppnådd.