Om golfmedlem.no

I samarbeid med ledende norske golfklubber har forsikringsmeglerselskapet Norwegian Insurance Brokers AS meglet frem private forsikringer til klubbenes medlemmer.

Golfmedlem.no har vært på anbud på vegne av et stort antall golfspillere i Norge, og vi har oppnådd lavere forsikringspremier!

Dette skyldes følgende forhold:

- golfspillere har lenge utdannelse og statistisk lavere risiko for forsikringsskader enn gjennomsnittet i   befolkningen
- forsikringene er meglet frem med basis i felles volum klubbene totalt sett representerer
- den enkelte klubb står for markedsføringen av medlemsfordelene
- de valgte forsikringsselskapene selger i hovedsak kun via internett og har dermed de aller laveste   kostnadene