Innbo

Innboforsikringen vi tilbyr er dekket i Nemi Forsikring i Oslo. 
Forsikringen kan tegnes av alle klubbens medlemmer og her er noen råd før du sjekker prisen:

1. Tegner du 3 forsikringer i Nemi bør du øke egenandelen med 4.000 på hver av forsikringene. Dette fordi Nemi gir egenandelsrabatt på 4.000 ved første skade hvis du har 3 forsikringer i selskapet, og fordi en økt egenandel gir deg lavere premie.

2. Bruk innbokalkulatoren. Det er viktig at du ikke velger for liten forsikringssum samtidig som det er uøkonomisk å velge for høy sum.

3. Det verste med et innbrudd er ikke tingene som ble borte men følelsen av å ha vært invadert. Statistikken viser at det skjer færre innbrudd i boliger med alarm enn i boliger uten alarm. Vurder derfor om det kan være aktuelt å installere alarm som vil gi en lavere premie.

4. I den grad du har tilleggsdekninger (uflaks) fra før ser du under beregningen av premien hva dette koster.  Sett dette opp mot sannsynligheten for akkurat denne skaden før du tegner forsikring med utvidet dekning.

5. Er du eller ektefellen/samboeren din LO-medlem trenger du sannsynligvis ikke innboforsikring i det hele tatt. Sjekk med aktuelt LO-forbund før du går videre.