Hund og katt

Hunde- og katteforsikringen vi tilbyr er dekket i Nemi Forsikring i Oslo. Forsikringen kan tegnes på dyr som eies av klubbens medlemmer og deres familiemedlemmer.

Forsikringen omfatter hunder og katter som har fylt 5 uker men ikke 10 år.

Forsikringen dekker hvis dyret dør som følge av en ulykke eller sykdom eller hvis det av dyrevernhensyn må avlives.

Forsikringen kan utvides til også å omfatte veterinærkostnader og reseptbelagte medisiner.