Helseforsikring

Golf gir god helse men også golfere kan trenge hjelp

Mange forskningsrapporter konkluderer med at golf holder oss friske lengre og forlenger livet.

Samtidig er det selvfølgelig slik at også golfere kan bli syke og trenge behandling.  Det står faktisk mer enn 100.000 personer i kø for å komme til spesialist i det offentlige helsevesenet og med en gjennomsnittlig ventetid på 105 dager blir frustrasjonen ofte stor.

Vi kan nå tilby en super helseforsikring til klubbens medlemmer med familie!  Forsikringen garanterer spesialistkonsultasjon innen 10 virkedager og operasjon/påbegynt behandling innen 20 virkedager.


De 9 medisinske unntakene i kortform (for fullstendig tekst - se vilkårene):
Sykdom inntruffet før forsikringen ble tegnet (pre existing conditions),
kosmetisk kirurgi,
tannbehandling,
barnløshet/graviditet,
sterilisering,
kjønnsskifte,
donasjoner/transplantasjoner,
akuttmedisinske tilfeller og
oppretting av tidligere feiloperasjoner.

Som golfer får du mer enn 30% rabatt i forhold til ordinær forsikringspremie på nettet!Sjekk pris og bestill hos Vertikal Helseforsikring.