Om golfforsikring.no

I samarbeid med Norges Golfforbund har forsikringsmeglerselskapet Norwegian Insurance Brokers AS meglet frem private forsikringer til registrerte golfspillere i Norge.

Golfforsikring.no har vært på anbud på vegne av alle golfspillere i Norge, og har oppnådd lave forsikringspremier.

Dette skyldes følgende forhold:

      - golfspillere har lavere risiko enn gjennomsnittet
      - forsikringene er meglet frem med basis i felles volum
      - vi har bevisst valgt selskaper som selger via internett