ngf-logo

Om birkenforsikring.no

I samarbeid med Birken har forsikringsmeglerselskapet Norwegian Insurance Brokers AS meglet frem private forsikringer til birkens deltakere.

Birkenforsikring.no har vært på anbud på vegne av alle birkebeinere i Norge, og har oppnådd lave forsikringspremier.

Dette skyldes følgende forhold:

      - birkebeinere har lavere risiko enn gjennomsnittet
      - forsikringene er meglet frem med basis i felles volum
      - vi har bevisst valgt selskaper som selger via internett