ngf-logo

Båt

Båtforsikringen vi tilbyr er dekket i det norske forsikringsselskapet Nemi Forsikring. Forsikringen kan tegnes av alle birkebeinere og her er noen råd før du sjekker prisen:

1. Husk å be om tilbud på alle båtene hvis du har flere enn én.

2. Vær klar over at det er båtens nåværende verdi (det du kunne kjøpt tilsvarende båt for brukt og i samme stand som din egen) du skal oppgi og ikke nyprisen.  Oppgir du nypris betaler du for mye premie men får ikke dekket mer enn det båten er verdt slik den fremstår nå.

3. Tegner du 3 forsikringer i Nemi bør du øke egenandelen med 4.000 på hver av forsikringene.  Dette fordi Nemi gir egenandelsrabatt på 4.000 på første skade hvis du har 3 forsikringer i selskapet, og fordi en økt egenandel gir deg lavere premie.

4. La vær å tegne fører- og passasjerulykkeforsikring. Dette er IKKE en påkrevet forsikring siden ansvarsforsikringen normalt dekker både passasjerer i, og fører av, båten. I den grad man ønsker en ulykkesforsikring bør man heller tegne en som dekker 24/7.

5. Makshastigheten er bestemmende for premien. Nemi spør ikke hvilken teoretisk maksfart båten har tom og tørr, men maksfart normalt lastet.